Whitepaper

Ruimte voor de toekomst

Flexibel invullen van investeringsopgaven om effecten van zeespiegelstijging in de toekomst te kunnen opvangen

1. Een onzekere toekomst

Lees meer ›

2. De investeringsagenda voor Nederland

Lees meer ›

3. Gevolgen van zeespiegelstijging voor de investeringsagenda

Lees meer ›

4. Adaptief investeren is nodig

Lees meer ›

5. Conclusie en aanbevelingen: reserveer ruimte voor de toekomst

Lees meer ›