5. Call to action

De ecowijk-aanpak leidt tot een verschuiving in verantwoordelijkheden, kansen en plichten tussen betrokken spelers in een gebiedsontwikkeling. We omschrijven in dit hoofdstuk met welke rollen stakeholders kunnen oefenen.

Gemeenten: Duizendpoot in gebiedsontwikkeling

Gemeenten zijn in onze ervaring al redelijk bedreven in het aannemen van verschillende rollen in gebiedsontwikkeling. Soms is een gemeente alleen de grondeigenaar en vergunningverlener, soms initiatiefnemer en soms stelt de gemeente de kaders. We willen gemeenten vooral oproepen om op zoek te gaan naar particuliere initiatiefnemers en particulier collectief opdrachtgeverschap actief aan te moedigen of zelfs te faciliteren.

Ontwikkelaars: Verbinding tussen idee en realisatie

In veel particuliere collectieven sneuvelen goede duurzaamheidsideeën, omdat de kennis en/of financiering niet rondkomt. Ontwikkelaars zitten in de positie dat zij beschikking tot veel kennis hebben én een netwerk van potentiële investeerders, exploitanten, en leveranciers. Door als spin in het web te fungeren tussen toekomstige bewoners met een goed idee en commerciële partijen die kunnen realiseren, vergroot de slagkracht van stadsboeren, deelauto-initiatieven en andere circulaire en sociale initiatieven.

Bewoners: Eigenaar van je woning, lid van je wijk

We horen in veel projecten dat bewoners steeds mondiger zijn en een sterke mening hebben over hun leefomgeving. Dit is het uitstekende moment om die kwaliteit in te zetten voor het ontwikkelen van je eigen droomwijk. Of je nu zelf mede-initiatiefnemer wordt of niet, het kopen van een huis en daar in en om alles tot je beschikking hebben, verdwijnt in de toekomst. In plaats daarvan ben je samen met je wijkgenoten een gemeenschap die voor elkaar zorgt, met elkaar deelt en zorg draagt voor een prettige leefomgeving.

Tot slot

Vaak leeft het idee dat we compromissen moeten sluiten om duurzaam te ontwikkelen. En bereid moeten zijn om onze levenswijze op zijn kop te zetten. Op basis van ons onderzoek blijkt echter dat duurzame gebiedsontwikkeling alleen werkt als dit overtuigende voordelen biedt voor bewoners. Deze voordelen manifesteren zich niet altijd op het traditionele materiële vlak, maar juist ook in woongeluk, onderlinge verbinding en persoonlijke groei. Daarnaast leveren de duurzame aspecten milieuwinst, potentieel lagere lasten tegen meer comfort.

Wil je na het lezen aan de slag?

Delen mag!

Volgende pagina